Betingelser

Betingelser
1. GENERELT

1.1. Nærværende beskrivelse omhandler den politik UAsoft har for indsamling og behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik")


1.2. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Hvis du ikke kan acceptere data politikken, bedes du undlade at benytte vores applikation.


1.3. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med oprettelse af bruger, samt brug af applikationen.


1.4. Vi er dataansvarlige for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1. Formålet med dataindsamling er at optimere brugeroplevelsen af applikationens funktioner, samt foretage målrettet indhold. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan drifte og forbedre applikationen.


2.2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a,f.


2.3. Når du opretter en bruger og kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, og som der kræves for at kunne benytte applikationen. Det indbefatter f.eks. navn, telefonnr., køn, fødselsdag, betalingsoplysninger og geografisk placering via Google services.


2.4. Formålet er at vi kan: 2.4.1.indsamle og lager samtykke til anvendelse i øjemed til voldtægtsloven. 2.4.2.Forbedre og optimere vores applikation.


2.5. Retsgrundlaget for pkt. 2.4 er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.


2.6. Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, din e-mailadresse og evt. dit mobilnummer. 2.6.1.Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere målrettet indhold til dig.


2.7. Hvis du anvender dit log-in i UAsofts applikation, jf. punkt 2.1 og 2.2, behandler vi også dine personoplysninger i henhold til UAsofts Service og Vilkår, som gælder ved siden af denne Persondatapolitik. Ved uoverensstemmelse mellem denne Persondatapolitik og Service og Vilkår har sidstnævnte forrang.


3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1. Oplysninger om dit navn, telefonnummer, køn, fødselsdag samt samtykke id nummer, videregives til samtykke partner og Google Services som databehandlere.


3.2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af UAsofts applikation, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet indhold.


4. DINE RETTIGHEDER

4.1. Indsigtsretten. 4.1.1.Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 4.1.2.Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@uasoft.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.


4.2. Retten til berigtigelse 4.2.1.Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


4.3. Retten til sletning 4.3.1.I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


4.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 4.4.1.Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.


4.5. Retten til dataportabilitet 4.5.1.Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


4.6. Retten til indsigelse 4.6.1.Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.


4.7. Retten til at tilbagekalde samtykke 4.7.1.Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.


5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1. Oplysninger du har givet i forbindelse med brug af UAsoft applikationen vil opbevares i op til 5 år (regnet som ”løbende” kalenderår plus 5 år såfremt der er et legitimt behov for dette (eksempelvis Voldtægtsloven.


5.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.


5.3. Såfremt du ønsker at alle dine data hos os slettes, bedes du venligst kontakte os på info@uasoft.dk


6. SIKKERHED

6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.


6.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


6.3 UAsoft henviser til Google Services Vilkår og sikkerhedspolitik.


7. KONTAKTOPLYSNINGER

Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:


UAsoft

E-mail: info@uasoft.dk


8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved opdatering af applikationen.


9. VERSIONER

9.1. Dette er version 1 af vores persondatapolitik dateret den 27. januar 2021