Privatlivspolitik

Disse vilkår og betingelser for brug af mobilapplikationen er at få klargjort de regler der er af brugen af mobilapplikationen (Efterfølgende benævnt som “app’en”)


Ved at installere app’en og tilgå den som bruger accepterer du ubetinget og uden forbehold alle de vilkår for brug af app’en som bliver defineret i de følgende sektioner. Hvis du ikke accepterer vores vilkår for brug af app’en, beder vi dig om ikke at benytte app’en.


Alle besøg i app’en og ethvert brug i app’en skal benyttes i fuld overensstemmelse med vilkår for brug af app’en. UAsoft har ret til at ændre disse vilkår herunder alle eller kun nogle af bestemmelserne på hvilket som helst tidspunkt, i henholdsvis til de benyttede tjenester, tekniske ændringer, juridiske eller lovgivningsmæssige ændringer eller ved tilføjelse af nye funktioner. Brugeren opfordres derfor til at holde sig opdateret på eventuelle ændringer i disse vilkår. Disse vilkår for brug af app’en som er gældende er dem, der gælder på datoen brugeren opretter sig i app’en eller opretter forbindelse til app’en


Definitioner

App’en er softwareproduktet i form af UAsoftprogrammet


Brugeren eller du/dig angiver den person, som har downloadet app’en til eget formål og udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug uden direkte eller indirekte givtige formål.


UAsoft er virksomheden som ejer og udbyder app’en til brugeren


Indholdet angiver app’ens struktur såsom, dog ikke udtømmende: indhold, design, illustrationerne, billederne, artiklerne, videoerne og samtykket.


App'en er udviklet af UAsoft.


Downloading

App’en skal downloads igennem Apple’s App Store eller Google Play Store, app’en vil være kompatibel med de fleste Android og iOS telefoner.


Person- og brugerdata

UAsoft behandler de afgivne personoplysninger i henhold til EUs persondataforordning.


Brugeren kan oprette en konto for at kunne fuld udbytte af app'en

Følgende data opbevares hos UAsoft


- Navn

- Telefonnummer

- E-mail


Brugeren garanterer over for  UAsoft, at de indtastede oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet.


Alt persondata afgivet til UAsoft vil blive behandlet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik som led i appens brug og funktionalitet.


Immaterielle rettigheder

Ved oprettelse som bruger accepterer brugeren følgende:


Brugeren må ikke kopiere, dekompile eller reverse engineere appen.


Indholdet må heller ikke kopieres eller henvises til uden UAsoft


Ansvarsfraskrivelse

- Brugeren er ansvarlig for at huske og hemmeligholde login informationer

- Selv ansvarlige for sletning af app ved overdragelse af telefon til anden part (salg eller udlån)

- Intet ansvar for tab eller nedsat funktion af device under eller efter installation

- Ingen garanti for kvaliteten, pålidelighed eller egnethed for appen.

- Ikke ansvarlig for hvis der grundet 3. Part sker tab af data. Ej heller ansvarlig for 3. Parts pålideligheds problemer.

- UAsofts apps er bygget op af Google Services og ved at acceptere vores vilkår, accepterer du også deres vilkår.


Lovvalg (Værneting/Forum)

- Alle tvister skal afgøres efter dansk ret i retten i Sønderborg som første instans.